Skip to the main content

Aan- en afmelden competitieavonden

Hoe en wanneer kun je je afmelden?

In het algemeen geldt:
Hoe eerder je dat doet, hoe makkelijker het voor de wedstrijdleiding is,
maar beslist voor 17:00 uur op de speelavond waaraan je mee doet.
(noodsituaties zijn uiteraard altijd voorbehouden)
Bij voorkeur per email!
(via een van de onderstaande emailadressen)

Email: afmelden.abcdepeel@gmail.com

           h.clevis@live.nl

 hjvdberg@icloud.com

Telefoon: 06-21888287

Als  je vooraf weet dat je een volgende speelavond (of avonden) niet aanwezig kunt zijn maak dan gebruik  van het afmeldregister, dat iedere speelavond op de tafel van de wedstrijdleiding ligt.

Ook is het voor de wedstrijdleider van belang om te weten of het gehele paar afwezig is en indien dit niet zo is, of de andere speler graag met een invaller wil spelen. In zo’n geval is het zeer zeker van belang, om dit zo spoedig mogelijk te doen. De wedstrijdleiding is dan immers in staat om singles met elkaar in contact te brengen. (dit uiteraard in overleg met de betreffende personen)

Indien je sinds september 2021 nog niet op een bridge avond aanwezig bent geweest en je wilt weer komen bridgen laat dit dan vooraf even weten aan:

h.clevis@live.nl
(vermeld er ook bij of je op maandagavond of woensdagavond komt)

 

AFMELDEN BIJ AFWEZIGHEID OP COMPETITIEAVOND

Waarom voortaan afmelden ?
Om dit duidelijk te kunnen maken eerst een woordje vooraf:

In de najaarsvergadering van 4 september 2019 heeft het bestuur voorgesteld om de jaarlijkse competitie gefaseerd te wijzigen van het tot nu gevoerde systeem naar het ranking systeem.
Dit voorstel is met 100% van de aanwezige leden aangenomen.
Kort gezegd houdt het ranking systeem in dat je continu zoveel mogelijk op je eigen niveau speelt. Er is dus (na de volledige invoering van het ranking systeem – waarover verder meer) geen promotie of degradatie meer na elke ronde van 5 of 6 avonden, waarmee niet gezegd is dat het een statisch geheel wordt.
Voorbeelden:
Er komen op een clubavond 36 paren, dan spelen de 12 paren met de hoogste ranking in A lijn, de volgende 12 paren in de B lijn en de overige 12 paren in de C lijn.
Komen er echter  28 paren dan krijgen we een A lijn met 14 paren (met de hoogste ranking) en een B lijn met 14 paren.
Bovenstaande voorbeelden houden zeker niet in, dat een eventuele oneven lijn altijd de laagste lijn wordt.
Het geavanceerde rekenprogramma van de NBB zorgt ervoor dat eventuele stilzit rondes zo gelijkmatig mogelijk worden verdeeld over de verschillende lijnen, maar ook nog over de paren binnen betreffende lijnen.

De voordelen van het ranking systeem zijn:
Voor de eindstand van de competitie is er totaal geen voordeel (of nadeel) meer als je enkele keren per seizoen niet kunt spelen.

  • Het spelen met een invaller uit een hogere of lagere lijn heeft nagenoeg geen enkele invloed op de bepaling van de eindstand van de competitie.
  • In de huidige situatie gebeurt het dat een relatief sterk paar uit een hogere lijn (bv de A-lijn) degradeert,  waardoor een groot aantal spelers (B-lijn) er tegen op ziet om wekenlang tegen dat “sterke” paar te moeten spelen.
  • Ook het omgekeerde gebeurt: Een paar dat naar de A-lijn promoveert en niet gelukkig is om gedurende 5 avonden in deze lijn moet spelen.
  • Dit is bij het ranking systeem niet meer aan de orde.
  • Je wekelijkse tegenstanders worden door het rekenprogramma van de NBB telkens zo gelijkmatig mogelijk verdeeld. Hierdoor is het dus niet meer mogelijk  dat je in een tijdsbestek van enkele weken een paar niet tegen hebt gehad en een ander paar zelfs twee keer of nog vaker.
  • Eerlijke verdeling van de eventuele stilzit rondes.

De keerzijde van dit alles is, dat de wedstrijdleiding (ruim) vooraf moet weten wie er wel en wie er niet komt.
Het overgrote deel van de leden komt bijna elke clubavond, hetzij op maandagavond, hetzij op woensdagavond, dan wel beide avonden.
Het handigste daarbij is, dat de wedstrijdleiding er vanuit gaat dat elke paar dat nu wekelijks meedoet met de competitie er ook telkens er is, tenzij het zich tijdig heeft afgemeld.

 

 

 

Andere artikelen

Bridge activiteiten in november 2021

Beste leden De nieuwe coronamaatregelen zijn duidelijk. De komende weken zal het bridgen op...

13/11/2021 - Jan Jaspers
Welkom

Welkom

Welkom op de website van A.B.C. de Peel A.B.C. de Peel heeft clubwedstrijden op maandag-  en...

04/01/2021 - Jan Jaspers
Stepbridge 2021 (info+ uitslagen)

Stepbridge 2021 (info+ uitslagen)

Over onze clubavonden: In samenwerking met Koliebri (Lierop) heeft A.B.C.de Peel onder de naam: ...

04/01/2021 - Jan Jaspers